Pomoc

użyte komendy AutoCAD:
  
ALPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ARCL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BDEL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLL0
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BMW
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BREMOVE+BADD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CAP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CON1
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DFL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DILINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DINORM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIU_DID
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HASSOC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBET_HBETA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HOFF_HON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTER
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HZIG
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAY
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAYC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
MALEN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
NR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN_01
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLAV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLEV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLI
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLJ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLPS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO3
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLSC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT3
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLU
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLWELD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
REVISION
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME_2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RML
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMNA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMSB
 

użyte komendy AutoCAD:
  
SQ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
VPP
 

attcase.gif

ATRYBUTY: ZMIEŃ WIELKOŚĆ LITER W ATRYBUTACH

Polecenie ATTCASE może zmienić wielkość liter w wybranych atrybutach. Komenda zmienia wielkości liter w wybranych instancjach określonego bloku.

użyte komendy AutoCAD:
  
ATTCASE
 
alt.gif

TEKSTY: WRYÓWNAJ POŁOŻENIE TEKSTU DO LINII

Poleceniem ALT możesz wryównać obiekt typu TEXT lub MTEXT do wskazanej linii lub polilinii. Po wskazaniu linii wryównania (kąta) możesz określić także punkt wstawienia obróconego tekstu.

użyte komendy AutoCAD:
  
ALT
 
tx.gif

TEKSTY: ROZBIJ OBIEKT TYPU TEXT LUB MTEXT

Komenda TX umożliwia rozbijanie dowolnego obiektu TEXT lub MTEXT. APLUS przekształca obiekty tekstowe w polilinie.

użyte komendy AutoCAD:
  
TX
 
replacet.gif

TEKSTY: HURTOWE ZAMIENIANIE TEKSTÓW

Za pomocą APLUSA możesz hurtowo podmieniać teksty. Określ tekst do podmienienia i nowy tekst. APLUS wyszuka instancje tekstu i automatycznie je podmieni.

użyte komendy AutoCAD:
  
REPLACET
 
swap.gif

EDYCJA: PODMIEŃ OBIEKTY

Możesz podmienić dowolne obiekty. APLUS użyje ich punktów bazowych, aby okreslić punkty wstawienia po podmianie.

użyte komendy AutoCAD:
  
SWAP
 
txtma.gif

TEKSTY: KOPIUJ TEKST ZACHOWUJĄC ATRYBUTY

APLUS może kopiować teksty bez zmieniania atrybutów w docelowym polu tekstowym.

użyte komendy AutoCAD:
  
TXTMA
 
txts.gif

TEKSTY: PODMIEŃ POLA TEKSTOWE

APLUS może podmienić treści pól tekstowych bez zmianiania ich atrybutów.

użyte komendy AutoCAD:
  
TXTS
 
tedit.gif

TEKSTY: EDYTOR WIELKOŚCI LITER

APLUS może szybko zmienić wielkość liter w zaznaczonych polach tekstowych.

użyte komendy AutoCAD:
  
TEDIT
 
onestyle.gif

TEKSTY: USTAW JEDEN STYL DLA TEKSTÓW

APLUS może ustawić jeden styl tekstu dla zaznaczonych pól (bez zmieniania ich zawartości, wielkości czy warstwy)

użyte komendy AutoCAD:
  
ONESTYLE
 
attma.gif

BLOKI: UZGODNIJ ATRYBUTY

APLUS może uzgadniać atrybuty we wskazanych blokach. Wybierz źródłowy blok, a następnie zaznacz wszystkie bloki, w których atrybuty mają być uzgodnione.

użyte komendy AutoCAD:
  
ATTMA
 
tal.gif

RYSUJ: TEKST POD KĄTEM

Określ kąt, aby narysować pochylony tekst.

użyte komendy AutoCAD:
  
TAL
 
findt.gif

NARZĘDZIA: ZNAJDŹ TEKST

Odszukaj tekst na rysunku.

użyte komendy AutoCAD:
  
FINDT