Pomoc

użyte komendy AutoCAD:
  
ALPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ARCL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BDEL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLL0
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BMW
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BREMOVE+BADD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CAP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CON1
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DFL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DILINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DINORM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIU_DID
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HASSOC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBET_HBETA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HOFF_HON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTER
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HZIG
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAY
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAYC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
MALEN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
NR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN_01
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLAV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLEV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLI
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLJ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLPS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO3
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLSC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT3
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLU
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLWELD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
REVISION
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME_2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RML
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMNA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMSB
 

użyte komendy AutoCAD:
  
SQ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
VPP
 

recl.gif

RYSUJ: PROSTOKĄT POMIĘDZY LINIAMI

Polecenie RECL tworzy prostokąt (lub czworobok) pomiędzy dwoma wskazanymi liniami lub segmentami polini. Polecenie pomaga łatwo zamykać otwory o różnych kształtach.

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 
reca.gif

RYSUJ: PROSTOKĄT O ZADANEJ POWIERZCHNI

Komenda RECA pozwala na rysowanie prostokąta o zadanej powierzchni. APLUS pyta o punkt początkowy, a potem na bieżąco pokazuje podgląd tworzonego prostokąta.

użyte komendy AutoCAD:
  
RECA
 
ramp.gif

ARCHITEKTONICZNE: PROJEKTOWANIE RAMP

APLUS pomaga projektowanie zjazdów w parkingach podziemnych. APLUS decyduje o tym, gdzie przełamać rampę, aby była dogodna do użycia.

użyte komendy AutoCAD:
  
RAMP
 
plin.gif

POLILINIE: RYSUJ FRAGMENT POLILINI ZAWARTY W INNEJ

APLUS może narysować część polilini, zawartą wewnątrz innej polilini.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLIN
 
plho.gif

POLILINIE: SYMBOL OTWORU W STROPIE

Za pomocą polecenia PLHO możesz szybko narysować symbol otworu w stropie z zamkniętej polilini. APLUS stworzy nową, zamkniętą polilinię.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLHO
 
hoff.gif

KRESKOWANIE: WYŁĄCZ LUB WŁĄCZ WSZYSTKIE KRESKOWANIA

Za pomocą poleceń HOFF i HON możesz łatwo kontrolować widoczność kreskowań na rysunku. Ta komenda wyłącza lub włącza kreskowania niezależnie od tego, na jakiej są warstwie.

użyte komendy AutoCAD:
  
HOFF
,  
HON
 
hu.gif

KRESKOWANIA: ŁĄCZENIE KRESKOWAŃ

APLUS może połączyć wybrane kreskowania. APLUS ustawia styl pierwszego wybranego kreskowania dla wszystkich pól.

użyte komendy AutoCAD:
  
HU
 
hbo.gif

KRESKOWANIA: RYSUJ OBRYS KRESKOWANIA

Polecenie HBO może narysować obrys wybranego kreskowania. To może pomóc w odzyskaniu zagubionych informacji z rysunku.

użyte komendy AutoCAD:
  
HBO
 
duct.gif

INSTALACJE: RYSOWANIE PRZEWODÓW I RUR

Po ustawieniu kilku parametrów możesz z łatwością projektować przewody i rury wewnątrz i na zewnątrz budynków.

użyte komendy AutoCAD:
  
DUCT
 
dis.gif

WYMIAROWANIE: SZYBKIE PRZESUWANIE LINI WYMIAROWYCH

APLUS może wykryć linie wymiarowe, które ze sobą sąsiadują, a potem umożliwić ich szybkie przesunięcie w nowe miejsce.

użyte komendy AutoCAD:
  
DIS
 
detail2.gif

RYSUJ: RYSOWANIE PROSTOKĄTU Z DETALEM

Polecenie DETAIL2 działa podobnie do DETAIL, z tą różnicą, że tworzy okno o kształcie prostokąta.

użyte komendy AutoCAD:
  
DETAIL2
 
plm.gif

POLILINIE: PRZESUŃ, OBRÓĆ LUB SKALUJ WIELE SEGMENTÓW POLILINI

Polecenie PLM umożliwia przesuwanie wielu segmentów polilini jednocześnie. PLRO obraca, a PLSC skaluje wybrane segmenty. Za pomocą tych komend możesz swobodnie modyfikować polilinie.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLM
,  
PLRO
,  
PLSC
 
attcase.gif

ATRYBUTY: ZMIEŃ WIELKOŚĆ LITER W ATRYBUTACH

Polecenie ATTCASE może zmienić wielkość liter w wybranych atrybutach. Komenda zmienia wielkości liter w wybranych instancjach określonego bloku.

użyte komendy AutoCAD:
  
ATTCASE
 
bremove.gif

BLOKI: USUŃ ELEMENT Z DEFINICJI BLOKU

Za pomocą polecenia BREMOVE możesz usunąć wskazane obiekty z definicji bloku. Duplikat usuwanych obiektów pojawia się w miejscu usuwanego elementu.

użyte komendy AutoCAD:
  
BREMOVE
 
bxa.gif

BLOKI: ROZBIJANIE WSZYSTKICH BLOKÓW

Komenda BXA znajduje i rozbija wszystkie bloki w otwartym pliku. Dodatkowo zostaną usunięte definicje bloków.

użyte komendy AutoCAD:
  
BXA
 
tabl.gif

NARZĘDZIA: RYSOWANIE LINI TABELI DLA OBIEKTÓW TEKSTOWYCH

APLUS jest w stanie narysować linie tabeli dla wybranych obiektów TEXT lub MTEXT. Polecenie TABL wykrywa granice pomiędzy obiektami tekstowymi. Nachodzące pola tekstowe są ignorowane.

użyte komendy AutoCAD:
  
TABL
 
tabe.gif

NARZĘDZIA: EKSPORTOWANIE TEKSTÓW DO EXCELA

Polecenie TABE umożliwia eksportowanie wybranych obiektów TEXT lub MTEXT do Microsoft Excel. APLUS wykrywa pozycje tekstów i kopiuje zawartość na odpowiednie miejsca w arkuszu Excel. Nachodzące na siebie teksty są ignorowane.

użyte komendy AutoCAD:
  
TABE
 
tabi.gif

NARZĘDZIA: IMPORT DANYCH Z KOMÓREK EXCELA

APLUS umożliwia import danych wprost z arkusza Microsoft Excel. Polecenie TABI zastępuje wskazane obiekty TEXT lub MTEXT zawartością wybranego pliku Excela.

użyte komendy AutoCAD:
  
TABI
 
tlength.gif

WYMIAROWANIE: ZMIERZ ŁĄCZNĄ DŁUGOŚĆ

Za pomocą komendy TLENGTH możesz zmierzyć totalną długość wybranych obiektów. Polecenie mierzy długości niemal wszystkich typów obiektów dostępnych w AutoCAD.

użyte komendy AutoCAD:
  
TLENGTH
 
projectpo.gif

RYSUJ: RYSOWANIE PROJEKCJI PUNKTU NA WYBRANĄ LINIĘ

Komendą PROJECTPO można narysować projekcję z określonego punktu na wybraną linię. Polecenie tworzy linie prostopadłe do wybranej linii z domyślną długością.

użyte komendy AutoCAD:
  
PROJECTPO
 
collisions.gif

NARZĘDZIA: WYKRYWANIE KOLIZJI POMIĘDZY OBIEKTAMI NA RÓŻNYCH WARSTWACH

Polecenie COLLISIONS służy do wykrywania kolizji pomiędzy obiektami na różnych warstwach. Kolizje są pokazywane jako czerwone kwadraty na ekranie.

użyte komendy AutoCAD:
  
COLLISIONS
 
harea.gif

KRESKOWANIE: MIERZENIE POWIERZCHNI KRESKOWAŃ

Polecenie HAREA służy do mierzenia łącznej powierzchni wskazanych kreskowań.

użyte komendy AutoCAD:
  
HAREA
 
axo.gif

RYSUJ: RYSOWANIE SYMULACJI AKSONOMETRYCZNEJ PROJEKCJI (2D)

Polecenie AXO służy do rysowania symulacji aksonometrii wybranych obiektów.

użyte komendy AutoCAD:
  
AXO
 
ropl.gif

POLILINIE: OBRACANIE SEGMENTU POLILINII

Polecenie ROPL obraca wybrany segment polilinii bez zmieniania kątów przyległych segmentów.

użyte komendy AutoCAD:
  
ROPL
 
alo.gif

NARZĘDZIA: WRYÓWNAJ POLILINIĘ DO LINII

Polecenie ALO służy do wyrównywania położenia wybranej polilinii do linii. Polecenie wyrównuje wskazany segment polilinii. Po wstawieniu jest możliwość przewrócenia polilinii.

użyte komendy AutoCAD:
  
ALO
 
plbo.gif

POLILINIE: RYSUJ OBRYS POLILINII O USTAWIONEJ SZEROKOŚCI

Za pomocą APLUSA możesz łatwo obrysować polilinie o określonej szerokości. Polecenie PLBO umożliwia przekształcanie szybkich szkiców wykonanych grubymi poliliniami w normalne polilinie.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLBO
 
unroll.gif

RYSUJ: ROZWIŃ PŁASZCZYZNY OBIEKTU 3D

Polecenie UNROLL umożliwia rozłożenie wybranego obiektu 3D na poszczególne ściany. APLUS wrysowuje rozłożone ściany w aktualnym widoku.

użyte komendy AutoCAD:
  
UNROLL
 
solidvol.gif

WYMIAROWANIE: MIERZENIE OBJĘTOŚCI BRYŁ

Za pomocą polecenia SOLIDVOL możesz zmierzyć objętość wybranych brył 3D. Rezultat będzie wyświetlony w linii poleceń AutoCAD.

użyte komendy AutoCAD:
  
SOLIDVOL
 
alt.gif

TEKSTY: WRYÓWNAJ POŁOŻENIE TEKSTU DO LINII

Poleceniem ALT możesz wryównać obiekt typu TEXT lub MTEXT do wskazanej linii lub polilinii. Po wskazaniu linii wryównania (kąta) możesz określić także punkt wstawienia obróconego tekstu.

użyte komendy AutoCAD:
  
ALT
 
tx.gif

TEKSTY: ROZBIJ OBIEKT TYPU TEXT LUB MTEXT

Komenda TX umożliwia rozbijanie dowolnego obiektu TEXT lub MTEXT. APLUS przekształca obiekty tekstowe w polilinie.

użyte komendy AutoCAD:
  
TX
 
man.gif

MODYFIKUJ: PRZESUŃ WYBRANE OBIEKTY POD OKREŚLONYM KĄTEM

Za pomocą polecenia MAN możesz przesuwać wskazane obiekty pod określonym kątem. Po określeniu kąta przesuwania, możesz skorzystać z przyciągania APLUS do ustawienia obiektów.

użyte komendy AutoCAD:
  
MAN
 
oe.gif

EDYTUJ: ODDAL I USUŃ

Za pomocą polecenia OE możesz oddalić wskazane obiekty i usunąć oryginał.

użyte komendy AutoCAD:
  
OE
 
swapsel.gif

MODYFIKUJ: ZAMIEŃ WSKAZANE OBIEKTY

SWAPSEL umożliwia podmienianie wielu obiektów naraz. APLUS zapyta o punkty bazowe grup obiektów aby je przesunąć.

użyte komendy AutoCAD:
  
SWAPSEL
 
isel.gif

WYBIERANIE: UKRYJ LUB WYIZOLUJ WYBRANE OBIEKTU (JAK W 3D STUDIO)

Za pomocą poleceń HSEL i ISEL możesz ukryć lub wyizolować wskazane obiekty, tak jak w Autodesk 3D Studio MAX. Użyj komendy USEL by przywrócić ukryte obiekty.

użyte komendy AutoCAD:
  
HSEL
,  
ISEL
,  
USEL
 
pl2.gif

POLILINIE: PODWÓJNA POLILINIA / DOPASUJ POŁOŻENIE SEGMENTU

Za pomocą PL2 możesz szybko narysować podwójną polilinię. Możesz określić jej szerokość oraz justowanie. ALPL jest narzędziem do wyrównywania segmentu polilinii do przedłużenia wskazanej lini lub polilinii. Możesz wypełnić zamkniętą polilinię kreskowaniem ocieplenia za pomocą HTERM.

użyte komendy AutoCAD:
  
PL2
,  
ALPL
,  
HTERM
 
diline.gif

WYMIAROWANIE: SZYBKA LINIA WYMIAROWA

Za pomocą DILINE możesz szybko narysować linie wymiarowe. Wystarczy narysować linię przebiegu, a APLUS automatycznie narysuje linie wymiarowe.

użyte komendy AutoCAD:
  
DILINE
,  
DIU
,  
DID
 
diflat.gif

WYMIAROWANIE: SPŁASZCZANIE WYMIAROWAŃ

Możesz spłaszczać linie wymiarowe za pomocą komendy DIFLAT. Użyj tej komendy, aby pozbyć się problemów z liniami wymiarowymi podczas ich obracania.

użyte komendy AutoCAD:
  
DIFLAT
 
replacet.gif

TEKSTY: HURTOWE ZAMIENIANIE TEKSTÓW

Za pomocą APLUSA możesz hurtowo podmieniać teksty. Określ tekst do podmienienia i nowy tekst. APLUS wyszuka instancje tekstu i automatycznie je podmieni.

użyte komendy AutoCAD:
  
REPLACET
 
slicel.gif

ARCHITEKTURA: RYSUJ LINIE PRZEKROJONE

Wystarczy, że narysujesz linie przechodzącą przez obiekty, a APLUS narysuje linie przekrojone na określoną wysokość.

użyte komendy AutoCAD:
  
SLICEL
 
beam.gif

KONSTRUKCJE: RYSOWANIE BELKI

APLUS może szybko rozrysować przekrój belki. Możesz wybrać wszystkie warstwy i wymiary poszczególnych elementów.

użyte komendy AutoCAD:
  
BEAM
 
slab.gif

KONSTRUKCJE: RYSUJ PŁYTĘ

APLUS rozrysowuje płytę na podstawie wpisanych lub narysowanych wymiarów.

użyte komendy AutoCAD:
  
SLAB
 
bar.gif

KONSTRUKCJE: RYSOWANIE PRĘTÓW

APLUS może rysować pręty o określonej grubości.

użyte komendy AutoCAD:
  
BAR
,  
BARDI
 
bars.gif

KONSTRUKCJE: RYSOWANIE PRĘTÓW W PRZEKROJU

Możesz szybko rozrysowywać pręty w przekroju.

użyte komendy AutoCAD:
  
BARS
 
tap.gif

RYSUJ: OZNACZENIE OTWORU

Aby narysować oznaczenie otworu, narysuj jeden z jego boków i określ wysokość.

użyte komendy AutoCAD:
  
TAP
 
did.gif

WYMIAROWANIE: PODZIEL LUB POŁĄCZ WYMIAROWANIA

APLUS może podzielić lub połączyć wskazane linie wymiarowe.

użyte komendy AutoCAD:
  
DID
,  
DIU
 
plroof.gif

POLILINIE: DACH 2D/3D Z POLILINII

Tworzy siatkę dachu w oparciu o wskazaną polilinię. Można wykreślić dach na płaszczyźnie jak i w trójwymiarze.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLROOF
 
detail.gif

ARCHITEKTURA: POWIĘKSZONY DETAL

Tworzy powiększoną kopię wskazanego fragmentu by w większej skali móc przedstawić więcej detali.

użyte komendy AutoCAD:
  
DETAIL
 
biindex.gif

BLOKI: ZINTEGROWANY MENADŻER BLOKÓW

Dzięki zintegrowanemu menadżerowi bloków, możesz szybko wstawiać bloki do rysunków. Po zainstalowaniu APLUSa pojawi się menu BIINDEX, z którego można wybierać poszczególne kategorie bloków.

użyte komendy AutoCAD:
  
BIINDEX
 
plshadow.gif

POLILINIE: CIEŃ

APLUS jest w stanie narysować linię cienia dla wybranego obiektu pod określonym kątem oraz na wyznaczoną długość.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLSHADOW
 
plpers.gif

POLILINIE: PROSTA PERSPEKTYWA

APLUS jest w stanie zasymulować jednozbiegową perspektywę wybranego obiektu z określonego punktu zbiegu.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLPERS
 
rm.gif

OBSZARY: AUTOMATYCZNE OBLICZANIE POWIERZCHNI

APLUS automatycznie wykryje granice pomieszczeń i policzy ich powierzchnie.

użyte komendy AutoCAD:
  
RM
 
cap.gif

ŚCIANY: ZAMYKANIE OTWORÓW

Komenda zamyka otwory w ścianach na wybranym obszarze.

użyte komendy AutoCAD:
  
CAP
 
walls.gif

ŚCIANY: SZYBSZE TWORZENIE ŚCIAN

APLUS może utworzyć ściany o zadanej grubości z przecinających się lini (osi).

użyte komendy AutoCAD:
  
WALLS
 
pilars.gif

WALLS: RYSOWANIE SŁUPÓW

APLUS może wrysować słupy na przecięciach osi. Słupy mogą posiadać przekrój koła lub kwadratu.

użyte komendy AutoCAD:
  
PILARS
 
rowa.gif

ŚCIANY: EDYTOWANIE ŚCIAN

Użyj APLUSa, aby wykonać modyfikacje na istniejących ścianach (przesuwanie, obracanie), pomieszczenia zostaną automatycznie zaktualizowane.

użyte komendy AutoCAD:
  
ROWA
,  
COWA
,  
MWA
 
bi.gif

BLOKI: USTALANIE KIERUNKU IMPORTOWANEGO BLOKU

Jest wiele bloków które potrzebujesz wstawić w odpowiednim kierunku, takich jak strzałka północy czy meble, APLUS zapyta o kąt obrotu bloku po jego wstawieniu.

użyte komendy AutoCAD:
  
BI
 
bil.gif

BLOKI: IMPORTUJ OSTATNI

Importuj ponownie ostatnio importowany blok.

użyte komendy AutoCAD:
  
BIL
 
ax1.gif

ARCHITEKTURA: NUMERACJA OSI

Utwórz numeracje osi za pomocą jednego kliknięcia.

użyte komendy AutoCAD:
  
AX1
,  
AXA
 
esc.gif

ARCHITEKTURA: AUTOMATYCZNE RYSOWANIE SCHODÓW

Wybierz dwa punkty na rysunku, a APLUS automatycznie rozrysuje schody o odpowiednich proporcjach.

użyte komendy AutoCAD:
  
ESC
 
nr.gif

ARCHITEKTURA: WSTAW ROSNĄCĄ NUMERACJE

Wstaw rosnące numery do rysunku. Możesz określić przedrostek lub przyrostek pojawiający się przy numeracji. W razie potrzeby APLUS umożliwia szybką zmianę numerów.

użyte komendy AutoCAD:
  
NR
,  
NRU
,  
NRP
 
bcount.gif

BLOKI: LICZENIE BLOKÓW

Wybierz blok i określ miejsce wstawienia wartości. APLUS łączy wstawioną liczbę z ilością bloków na rysunku, więc jeśli ich ilość ulegnie zmianie, możliwe jest jej automatyczne uaktualnienie.

użyte komendy AutoCAD:
  
BCOUNT
,  
BCU
 
dlic.gif

RYSOWANIE: CIĄGŁA LINIA WYMIAROWA

APLUS może zwiększyć szybkość sporządzania wymiarowania.

użyte komendy AutoCAD:
  
DLIC
 
papers.gif

PAPIER: SZYBKIE RYSOWANIE ROZMIARU PAPIERU W MODELU

Rysowanie prostokąta wybranego formatu papieru (dostępne standardy A, B oraz C) w przestrzeni modelu, wraz z określeniem orientacji (horyzontalna lub wertykalna) oraz skali (1 : X).

użyte komendy AutoCAD:
  
A0
,  
A1
,  
A2
,  
A3
,  
A4
,  
A5
,  
A6
 
z1.gif

PRZYBLIŻANIE: PREDEFINIOWANE SKALE PRZYBLIŻEŃ

Użyj APLUSa aby przybliżyć do najczęściej używanych skali (jak chociażby 1:50, 1:100 itp.).

użyte komendy AutoCAD:
  
Z1
,  
Z2
,  
Z5
,  
Z10
,  
Z20
,  
Z25
,  
Z50
,  
Z100
,  
Z200
,  
Z250
,  
Z500
,  
Z1000
,  
Z2000
,  
Z2500
,  
Z5000
 
ax.gif

LINIE: OSIE

Zmień dowolną linię w linię osi. Możesz także określić skalę poprzez wyznacznie odległości pomiędzy kropkami.

użyte komendy AutoCAD:
  
AX
 
bindex.gif

BLOKI: INDEKS BLOKÓW

APLUS może wygenerować indeks wszystkich twoich bloków. Po użyciu odpowiedniej komendy kliknij na ekranie by sporządził liste obiektów.

użyte komendy AutoCAD:
  
BINDEX
 
blist.gif

BLOKI: LISTA BLOKÓW

Sporządź listę bloków użytych w rysunku

użyte komendy AutoCAD:
  
BLIST
 
attma.gif

BLOKI: UZGODNIJ ATRYBUTY

APLUS może uzgadniać atrybuty we wskazanych blokach. Wybierz źródłowy blok, a następnie zaznacz wszystkie bloki, w których atrybuty mają być uzgodnione.

użyte komendy AutoCAD:
  
ATTMA
 
beton.gif

KRESKOWANIE: PREDEFINIOWANE KRESKOWANIA

Użyj predefiniowanych, najczęściej występujących kreskowań, by wypełnić wybrane obszary.

użyte komendy AutoCAD:
  
BETON
,  
BETONZ
,  
SAND
,  
TERA
 
zi.gif

PRZYBLIŻANIE: INFORMACJE

Pokazuje informacje o poziomie przybliżenia w modelu i arkuszach.

użyte komendy AutoCAD:
  
ZI