Pomoc

ropl

obróć wybrany segment polilinii - opis komendy

Polecenie ROPL obraca wskazany segment polilinii. Obrót następuje dookoła dalszego końca wskazanego segmentu.