Pomoc

js

łączenie wszystkich linii o tym samym kierunku - opis komendy

Po wskazaniu interesującego obszaru linie, które leża na swych przedłużeniach, a zostaną połączone