Pomoc

jm

łączenie dwóch linii o tym samym kierunku - opis komendy

Wskaż parę lini, które leżą na swym przedłużeniu, aby je ze sobą połączyć