Pomoc

llon

włączanie wybranych warstw - opis komendy

Polecenie włącza wybrane warstwy. Jeżeli jest więcej niż jedna warstwa do włączenia, wyświetli się lista wyboru.