Pomoc

lce

kasowanie lini ścian - opis komendy

Wskaż linię ściany, aby usunąć ją wraz z liniami stycznymi do niej.