Pomoc

fpl

zaokrągl polilinię - opis komendy

Aby zaokrąglić polilinię:
1. Wskaż polilinię
2. Określ promień zaokrągleniaAplus stworzy nową polilinię, ale pozostawi także starą w stanie nietkniętym w przypadku, gdyby zaszła potrzeba jej dalszego wykorzystania.