Pomoc

arcl

przekształcanie łuku w polilinię - opis komendy

Aby przekształcić łuk w polilinię:
1. Określ na jaką liczbę odcinków ma zostać podzielony łuk
2. Wskaż łuk