Pomoc

a5

rysuj w obszarze modelu papier formatu A5 - opis komendy

Aby narysować papier formatu A5 w obszarze modelu:
1. Określ układ (H - poziomy, V - pionowy)
2. Określ skalę (1:X)
3. Wskaż środek wstawianego papieru

Polecenie ustawia właściwą skalę na podstawie zdefiniowanych jednostek APlusa. Dostępne możliwości:
aum - metry
aucm - centymetry
aumm - milimetry